Back to overview

Onderzoeken naar de juiste identiteit

Engels Opleiding Basiscursus Document Security

Het doel van de Basiscursus Document Security is dat u in staat is om zelfstandig een document te onderzoeken. Na het volgen van deze cursus kunt u de echtheid en geldigheid van identiteitsdocumenten herkennen en controleren.

Welke onderwerpen komen aan bod?

 • Echtheidskenmerken die in identiteitsdocumenten worden toegepast Druk- en printtechnieken
 • Opbouw van een documentenonderzoek
 • Wijze waarop echtheidskenmerken gecontroleerd kunnen worden
 • Profiling - herkennen van look-a-likes en voorkomen van fraude
 • Het gebruik van diverse onderzoekshulpmiddelen zoals:
 • Retro-Check
 • Document Scanner
 • WID-boek
 • Praktijkoefening met diverse identiteitsdocumenten

Duur

Deze cursus duurt 1 dagdeel. Certificaat Bij voldoende resultaat ontvangt u een certificaat van deelname.

Meerwaarde van deze cursus

 • De cursus is gericht op de praktijk. We geven les aan de hand van voorbeelden uit de praktijk
 • De in documenten toegepaste echtheidskenmerken worden behandeld evenals de wijze waarop deze kenmerken op echtheid worden gecontroleerd
 • De verschillende druktechnieken worden uitgelegd evenals de wijze waarop u de druktechnieken kunt onderscheidenU leert de juiste aanpak bij het onderzoeken van documenten toe te passenU leert welke hulpmiddelen voorhanden zijn en wat u ermee kunt
 • Afsluitend is er een praktijkopdracht. Aan de hand van de opgedane kennis kunt u bepalen of een document echt, vals of vervalst is.

Basiscursus Document Security WWFT

Voor notarissen en medewerkers in het notariaat bieden wij een speciale, op het notariaat aangepaste cursus. Er wordt extra aandacht besteed aan de verplichtingen die vanuit de WWFT aan het notariaat worden voorgeschreven. Bovendien leert u hoe u in bepaalde situaties hoort te handelen.

Tijdstip

De cursussen worden gegeven van 10.00 tot 14.00 uur

Data

De opleidingsdata voor 2019 voor Basiscursus Document Security zijn bekend. Voor data van de overige cursussen kunt u contact met ons opnemen op 013-511 4636 of sales@securitech.nl

 • Woensdag 9 januari 2019
 • Woensdag 6 februari 2019
 • Woensdag 6 maart 2019
 • Woensdag 3 april 2019
 • Woensdag 1 mei 2019
 • Woensdag 5 juni 2019
 • Woensdag 3 juli 2019
 • Woensdag 4 september 2019
 • Woensdag 2 oktober 2019
 • Woensdag 6 november 2019
 • Woensdag 4 december 2019
Download

Basiscursus Document Security

Sign up for
this course

Personal details

Enter your preferred date above
Cookie policy

We use cookies to make the website easier to use and to better tailor the website and our products to your interests and needs. Cookies can also be used to improve the website speed of your future visits to our website. We also use them for marketing purposes. If you'd like to know more about these cookies, proceed to our Cookie policy. When you click "Accept cookies" you consent to the use of Optimal cookies on the site. To change your cookie preferences, click "Change settings".

Accept cookies Change settings