Partner pagina

Identiteitsfraude aanpakken kunnen wij niet alleen. Samen met onze partners zoeken wij naar de beste oplossing voor identiteitscontrole binnen een organisatie.

Actief Software
Het softwarepakket A-PerfectMatch (APM) vormt de spil tussen  klanten, opdrachten, kandidaten en uw medewerkers. APM is een moderne Windows applicatie met een overzichtelijke menustructuur en logische schermopbouw. Dankzij de koppeling met Securitech worden diverse gegevens van goedgekeurde ID-documenten automatisch in de importmodule van Actief Software gezet.

Bpob
Is de Branche vereniging voor particuliere onderzoeksbureaus. Het lidmaatschap geeft aan dat wij in staat zijn een deskundig onderzoek uit te voeren en hiervan een rapport op te stellen dat gebruikt kan worden voor de bewijsverzameling.

Flexservice
FlexService richt zich op efficiënt contractbeheer en het veilig verlonen en factureren. Met FlexService uitzendsoftware zorg je voor efficiënte registratie, goedkeuring en verwerking van gewerkte uren. De software helpt je met slimme reminders die er voor zorgen dat jij en je collega’s  nooit meer iets hoeven te vergeten. Dankzij de koppeling met Securitech worden diverse gegevens van de goedgekeurde ID-documenten automatisch in FlexService gezet.

IDcentre
Samen met onze partner IDcentre verzorgen wij trainingen en opleidingen op het gebied van identiteit. IDcentre is een professioneel opleidingsinstituut met meer dan 25 jaar ervaring en verzorgt opleidingen die betrekking hebben op identiteit, identiteit gerelateerde producten en beveiligd drukwerk zoals ID-documenten, bankbiljetten en bancaire producten. IDcentre opereert nationaal en internationaal en werkt nauw samen met ministeries en opsporingsdiensten. 

NBBU
De NBBU is dé brancheorganisatie van professionele intermediairs op de arbeidsmarkt. Zij behartigen de belangen van ruim 1.200 brede dienstverleners in de flexbranche: uitzendbureaus, payroll ondernemingen, zzp-bemiddelaars en andere intermediairs op de flexibele arbeidsmarkt. Dankzij de samenwerking met Securitech de leden van de NBBU korting geven op huur contracten van ID-scanners en de diverse opleidingen die wij aanbieden.

NCOD
Samen met de medewerkers van NCOD Toezicht en Handhaving ondersteunt Securitech gemeenten op het gebied van identiteitsfraude op het domein Openbare orde en Veiligheid. D.m.v. trainingen en het inzetten van hulpmiddelen gaan we samen de strijd aan tegen de ondermijnende criminaliteit. NCOD de mankracht, Securitech de middelen, samen een sterke vuist.

Orcasecure
Helpt organisaties bij de implementatie van het proactieve security concept. In het proactieve beveiligingsconcept is de mens de succesbepalende factor en daarom stelt OrcaSecure de menselijke factor in het proactieve beveiligingsconcept centraal. In de opleiding Certified Security Profiler verzorgt Securitech de dag Documenten en verdachte indicatoren. 

Plan4Flex
Met de software richten zij zich niet op de facturatie en de verloning, maar juist op de operationele processen die daaraan voorafgaan: de planning, de urenregistratie, de huisvesting etc. binnen de uitzendbranche. Dankzij de koppeling met Securitech worden diverse gegevens van de goedgekeurde ID-documenten automatisch overgenomen in de software van Plan4Flex.

Regelneef 
In de loop der jaren is Regelneef een echte Regelneef geworden die op elk moment van de dag moet weten wie waar werkt, wie in welke auto rijdt, wie in welke accommodatie woont, welke materialen zijn uitgeleend etc. Met het softwarepakket Regelneef worden al deze zaken op een eenvoudige manier beheersbaar gemaakt. Dankzij de koppeling met Securitech worden diverse gegevens van goedgekeurde ID-documenten automatisch in de importmodule van Regelneef gezet.

SBOD
Heeft een passie voor leren in de lokale overheid en is expert op het vakgebied van Burger- en Publiekszaken. Inmiddels heeft SBOD meer dan 100 gemeenten ondersteund op dit terrein en blijft dit met enthousiasme en passie doen. Securitech ondersteunt SBOD met kennis op het gebied van identiteitsdocumenten en brondocumenten.

SEP
Is dé partner voor overheden en organisaties om te leren leren. Zij ontzorgen en ondersteunen bij het opbouwen en borgen van een leercultuur. Dat doet SEP met moderne leervormen en leerconcepten zoals e-learning, leercirkels en digitale leeromgevingen.
Securitech is kennispartner van SEP op het gebied van identiteitsdocumenten en brondocumenten.

UBplus
De software van UB plus is gericht op de uitzendbranche. Securitech heeft een softwarekoppeling met UBplus waarbij diverse gegevens  van goedgekeurde ID-documenten automatisch in UBplus software geplaatst wordt.

Cookie policy

We use cookies to make the website easier to use and to better tailor the website and our products to your interests and needs. Cookies can also be used to improve the website speed of your future visits to our website. We also use them for marketing purposes. If you'd like to know more about these cookies, proceed to our Cookie policy. When you click "Accept cookies" you consent to the use of Optimal cookies on the site. To change your cookie preferences, click "Change settings".

Accept cookies Change settings