Wat is Wwft?

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) moet voorkomen dat criminelen via hun rekeningen geld witwassen dat ze met misdaad hebben verdiend. De Wwft geldt voor iedereen die te maken heeft met geldstromen of met de aankoop en verkoop van (dure) goederen.

Wat is het doel van de Wwft?

De Wwft is erop gericht om het witwassen van geld en het financieren van terrorisme te voorkomen en te bestrijden. Doel is om de integriteit van de financiële markten te waarborgen.

Wie vallen onder de Wwft?

De Wwft geldt voor iedereen die te maken heeft met geldstromen of met de aankoop en verkoop van (dure) goederen.

Bijvoorbeeld banken, makelaars, notarissen, belastingadviseurs en advocaten.

Daarnaast geldt het ook voor mensen die bemiddelen bij de aankoop en verkoop van bijvoorbeeld voertuigen, kunstvoorwerpen en juwelen. Deze (financiële) dienstverleners hebben in hun werk goed zicht op hun klanten. Ze hebben te maken met grote bedragen en kunnen daarom voorkomen dat criminelen gebruikmaken van hun diensten om geld wit te wassen of terrorisme te financieren.

Welke instellingen en personen allemaal onder de wet vallen staat in artikel 1a van de Wwft.

Wat ben je verplicht volgende de Wwft?

  • Onderzoek te doen naar hun klant en waar diens geld vandaan komt via een cliëntenonderzoek
  • Ongebruikelijke transacties te melden bij de Financial Intelligence Unit - Nederland.

Wat is het doel van cliëntenonderzoek?

Het doel van het cliëntenonderzoek is vast stellen wie de client is daarna volgt de beoordeling van het risico dat een onderneming neemt bij het aangaan van een relatie met de cliënt.

Een onderneming verricht een cliëntenonderzoek ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Het cliëntenonderzoek kan worden afgestemd op de risicogevoeligheid voor witwassen of financieren van terrorisme van het type cliënt, zakelijke relatie, product of transactie.

Geeft het cliëntenonderzoek onvoldoende duidelijkheid, dan mag de dienstverlener geen werkzaamheden uitvoeren voor de klant.

Wat houdt het cliëntenonderzoek in?

Op grond van artikel 3 Wwft stelt de instelling het cliëntenonderzoek in staat om:

  • Cliënt te identificeren
  • Identiteit van de cliënt te verifiëren
  • Uiteindelijke belanghebbende te identificeren en diens identiteit te verifiëren
  • Doel en beoogde aard van de zakelijke relatie vast te stellen
  • De zakelijke relatie en zijn transacties te monitoren, met eventueel een onderzoek naar de bron van de middelen die bij de relatie of de transactie gebruikt worden
  • Vaststellen of de natuurlijke persoon die de cliënt vertegenwoordigt daartoe bevoegd is en deze persoon te identificeren en diens identiteit te verifiëren
  • Op risico gebaseerde en adequate maatregelen te nemen om te verifiëren of de cliënt ten behoeve van zichzelf optreedt dan wel ten behoeve van een derde.

Naar welke gegevens mogen instellingen vragen?

Instellingen mogen vragen naar het identiteitsbewijs. Zo weten instellingen zeker dat u de persoon bent met wie zij zakendoen.

De instellingen mogen zelf beslissen welk identiteitsbewijs zij vragen. Bijvoorbeeld alleen een paspoort en niet een rijbewijs, of meer dan alleen een identiteitsbewijs.

Instellingen zijn wettelijk verplicht om zorgvuldig met uw informatie om te gaan. Ook mogen zij de informatie niet voor andere doeleinden gebruiken.

De overheid heeft tips om een veilige kopie van uw identiteitsbewijs af te geven.

De financiële instelling kan u vragen waar uw geld vandaan komt, of waarvoor u het gaat gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan een groot bedrag dat op uw rekening gestort krijgt terwijl dat niet gebruikelijk is voor u. Vragen van uw instelling kunnen erg direct overkomen en gevoelig liggen. Maar door deze vragen te stellen voldoet uw instelling aan de plicht om ongebruikelijke transacties te onderzoeken.

Een instelling mag meerdere keren om gegevens vragen. Bijvoorbeeld om deze actueel te houden. Of om het cliëntenonderzoek te kunnen uitvoeren. De instelling mag zelf inschatten welke maatregelen daarvoor redelijk zijn. 

Wat kan Securitech hierin betekenen? 

Het uitvoeren van een cliëntonderzoek kan een tijdrovende taak zijn.

Securitech kan, als specialist in de controle van documentcontrole, u werk uit handen nemen en u adviseren over een passende oplossing.

Er zijn verschillende mogelijkheden tot het controleren van de echtheid van het identiteitsdocument. Onze adviezen sluiten aan bij de poortwachtersfunctie zoals vastgelegd in de Verordening.

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij gaan graag met u  in gesprek om te zien hoe wij u hierin kunnen adviseren.

Cookie policy

We use cookies to make the website easier to use and to better tailor the website and our products to your interests and needs. Cookies can also be used to improve the website speed of your future visits to our website. We also use them for marketing purposes. If you'd like to know more about these cookies, proceed to our Cookie policy. When you click "Accept cookies" you consent to the use of Optimal cookies on the site. To change your cookie preferences, click "Change settings".

Accept cookies Change settings