Winkelwagen:

0 items € 0,00

Prijzen zijn excl. verzendkosten

Bestellen
Bel direct of laat u terugbellen
+31 (0)13 511 4636
Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer

De tekst op deze website is met de grootste zorg samengesteld, er kunnen echter nimmer rechten aan worden ontleend. T-hold aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van onjuistheid of onvolledigheid, in de meest ruime zin van het woord, van de informatie op deze website. Noch T-hold , noch het management, medewerkers, of agenten van T-hold  zijn aansprakelijk voor directe, bijkomende of gevolgschade, dan wel indirecte schade of boetes, of verliezen die het gevolg zijn van de toegang tot, het gebruik van, of het vertrouwen op, informatie opgenomen in, de website, of enige site die daaraan gekoppeld is, inclusief maar niet beperkt tot virussen die schade kunnen veroorzaken aan computerapparatuur of software. T-hold kan te allen tijde en zonder kennisgeving, wijzigingen en correcties aanbrengen in de website en in deze bepalingen en voorwaarden. Ondanks de voortdurende aandacht voor de kwaliteit van de inhoud, kan T-hold  niet garanderen dat de informatie te allen tijden volledig en/of actueel is. Er kunnen dus geen rechten aan worden ontleend. De houders van de website zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van eventuele onvolkomenheden en/of onjuistheden. 

Auteursrechten en handelsrechten 

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de informatie die deze website bevat, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen en software, zijn eigendom van T-hold of zijn opgenomen met toestemming van desbetreffende eigenaar.

Privacy Statement

Deze website wordt beheerd door T-hold. Wij beschermen uw privacy zo goed als mogelijk. Deze verklaring geldt alleen voor deze website en niet voor websites waarnaar door middel van links wordt verwezen. Door onze website te bezoeken komt u met ons overeen dat het Nederlandse recht van toepassing is op alle kwesties die zouden kunnen voortvloeien uit of samenhangen met het gebruik en de inhoud van deze website. 

Wanneer u ons persoonlijke gegevens verstrekt, gebruiken wij die slechts voor het expliciete doel waarvoor ze zijn verzameld. Indien u daar bezwaar tegen heeft, kunt u daarover schriftelijk contact met ons opnemen. Wij respecteren en handelen conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

Wij zullen uw gegevens overdragen wanneer wij daartoe door de wet worden verplicht.